Objednat program Doklad 2008

Online objednávka programu Doklad 2008

Objednat »

Vyzkoušet program Doklad 2008

Vyzkoušet program bez omezení funkčnosti

Vyzkoušet »


Základní funkce programu Doklad 2008 komplet / fakturace

 • průvodce nastavením programu
 • vytvoření, stornování, mazání dokladů
  • faktura přijatá
  • faktura vydaná (dobropis, zálohová faktura)
  • prodejky (úhrada hotově, kartou)
  • objednávka
  • nabídka
  • poptávka
  • zakázka
  • příjemka (neobsahuje program Doklad 2008 fakturace)
  • výdejka (neobsahuje program Doklad 2008 fakturace)
  • převodka (neobsahuje program Doklad 2008 fakturace)
 • faktura současně v korunách a cizí měně. Pořizování a editace střídavě v korunách a cizí měně
 • faktura, objednávka v češtině, angličtině
 • obrázková nabídka
 • úhrady faktur
 • správa pohledávek, práce v modulu fakturace s nezaplacenými fakturami. Vystavování upomínek, dodatečný tisk faktury, odeslání upomínky/faktury emailem
 • odečítání záloh
 • možnost změny sazby DPH kdykoliv během roku
 • tisk dodacích listů
 • libovolný počet číselných řad dokladů
 • více typů vzhledů faktur vydaných
 • tisk příjmových pokladních dokladů (i daňových ve formě zjednodušeného daňového dokladu)
 • tisk paragonů na pokladní tiskárně
 • tisk podacích lístků, obchodních balíků, profibalíků, AV poukázek
 • evidence balíků ke konkrétní faktuře
 • tisk balíků včetně čárových kódů (Česká pošta, PPL), podpora online podání
 • kniha faktur vydaných i přijatých
 • evidence odběratelů, dodavatelů
 • načtení údajů o firmě z ARESu
 • plánování tras a zobrazování na mapách mapy.cz
 • vyhledávání v dokladech položkách dokladů, katalogu a adresáři v libovolném sloupci
 • filtrování zobrazených údajů podle data, logických podmínek, uživatelských práv
 • detailní uživatelská práva
 • seskupování uživatelů do skupin
 • textová faktura bez návaznosti na katalog. Všechny údaje na faktuře jsou uloženy nezávisle na číselnících.
 • definování přidružených položek (autorské poplatky, recyklační poplatky)
 • evidence provedení, výrobních čísel, šarží
 • generování faktur z objednávek
 • rychlé pořizování položek dokladu zadáním zkratky, kódu, čárového kódu
 • libovolně definované číselné řady dokladů
 • okamžitý přehled o nezaplacených fakturách díky jejich barevnému zvýraznění
 • barevné odlišení záporných a nulových čísel
 • tučné zobrazení klíčových údajů
 • okamžitý přehled o celkovém obratu v zadaném období
 • výstupní sestava z knihy faktur za zvolené období s rozpisem DPH
 • tisk do souboru PDF, XLS
 • odeslání faktury emailem přímo z programu (ve formátu PDF)
 • spolupráce s externími emailovými programy (MS Outlook, MS Outlook Express, Windows Live Mail)
 • šablony pro vytváření emailů
 • základní cena v korunách a cizí měně
 • další ceníky s pevnou nebo vypočtenou cenou v libovolné měně
 • možnost začlenění vlastního loga do faktury
 • zálohování dat s programu, externě spouštěné
 • volba režimu plátce/neplátce DPH. Pro neplátce DPH neobsahují faktury údaje o DPH
 • plná podpora práce v síti, přes interní síť, virtuální privátní síť, terminálový server nebo prostřednictvím vzdálené správy dat. Režim klient server
 • transakční režim práce s daty (databáze MSSQL 2005/2008) zaručující konzistenci dat
 • automatické aktualizace programu z webu
 • aktulizace kurzu měn z ČNB
 • export/import do externích programů, např. e-shop
 • průběžné zobrazování celkové hmotnosti dokladu
 • uživatelská úprava formulářů
 • vyhledávání v položkách dokladů

Ukázka formulářů v PDF formátu

Česká faktura Česká faktura v cizí měně Upomínka

Video návody


video-navod.jpg, 1 kB Video návody pro práci s programem Doklad 2008. Pořízení faktury, nastavení vzhledu katalogu, hledání v katalogu více

PC pokladna

Pokladní systém s širokým rozsahem použítí

PC pokladna »

Fakturace zdarma

Fakturace zdarma umožňuje vytvořit 100 dokladů.

Fakturace zdarma »

Samostatná pokladna pro EET bez skladů

Pokud potřebujete pouze pokladnu bez skladů vyzkoušejte také program PPEET - pokladna pro EET

EET v programu Doklad 2008

EET je podporované od verze 1.2.40.700 a výše. Pokud máte starší verzi programu je potřeba spustit aktualizaci programu v nabídce /Nápověda/Aktualizace programu NET. 4,5 EET/. Vlastní nastavení EET je dostupné v nabídce /Nastavení/Vlastnosti/ záložka EET. Pokud je EET zapnuté a není zadaný certifikát odesílá se na testovací server. Pokud je zadaný certifikát odesílá se na ostrý server. Doklady (hotovostní prodejky) odeslané na EET nelze editovat a mazat.

Novinky 2017

2.2.2017 [1.2.40.714]
- uživatelská úprava - dodací list


30.1.2017 [1.2.40.713]
- údaj čas zobrazovaný pro EET doplněn o sekundy


29.1.2017 [1.2.40.712]
- import položek dokladu z CSV souboru
- v objednávce přijaté pokud je v hlavičce uveden sklad, nedochází k zobrazení okna s výběrem skladu (pokud je položka na více skladech)

6.1.2017 [1.2.40.711]
- v modulu restaurace lze nastavit v nabídce Vlastnosti zda se má tisk to kuchyně sčítat za položku nebo ne
- na úzké účtence se tiskne označení stolu
- v PC pokladně lze při placení zvolit ukončení dokladu bez EET
- nový certifikát pro testovací server. Původní certifikát od 6.1.2017 hlásí chybu Neplatný podpis SOAP zprávy


28.12.2016 [1.2.40.709]
- uživatelská úprava - inventura

16.12.2016 [1.2.40.708]
- v modulu restaurace lze nastavit v nabídce Vlastnosti tiskárnu pro tisk do kuchyně a na bar. V katalogu lze označit příznakem Tisk kuchyně a Tisk bar položky, které se mají po dokončení účtu vytisknout na příslušné tiskárně

15.12.2016 [1.2.40.707]
- uživatelská úprava - cenovky

13.12.2016 [1.2.40.706]
- uživatelská úprava - editace umístění, inventura, cenovky

7.12.2016 [1.2.40.705]
- v přehledu firem lze nastavit zda schovat firmy s ukončenou činností
- žluté informační okno se zprávou o firmě, které se zobrazuje při pořízení dokladu, se nyní zobrazí nahoře(původně) nebo vpravo(nově) podle dostupného prostoru. Informace se zobrazí i při otevření existujícího prodejního dokladu
- uživatelská úprava - hromadný email

2.12.2016 [1.2.40.703]
- formulář účtenka široká zobrazuje odběratele pokud je zadaný

30.11.2016 [1.2.40.702]
- tisk uzávěrky "od začátku směny" nahrazuje tisk "od posledního výběru z pokladny"
- v nabídce /Nastavení/Vlastnosti/ záložka "Vydané doklady" je možné zvolit výchozí sestavu pro denní uzávěrku "Tisk od začátku směny"
- v pokladně pod tlačítkem "Menu" nabídka "Vklady a výběry" je nově tlačítko "Začátek směny" pro zadání času, od kdy začala nová směna
- před uzavřením restauračního modulu se zobrazí počet otevřených účtů

26.11.2016 [1.2.40.701]
- tisk uzávěrky od posledního výběru z pokladny
- v nabídce /Nastavení/Vlastnosti/ záložka "Vydané doklady" je možné zvolit výchozí sestavu pro denní uzávěrku "Tisk od posledního výdeje z pokladny"
- v nabídce /Nastavení/Vlastnosti/ záložka "Vydané doklady" volba "Rozpis vkladů a výběrů". V denní uzávěrce se tiskne soupis všech vkladů a výběrů z pokladny. Nelze kombinovat se soupisem tržeb dle kategorií.

16.11.2016 [1.2.40.700]
- program běží na NET Frameworku 4.5
- podpora EET
- v nabídce /Nastavení/Vlastnosti/ záložka EET se nastavují parametry pro odesílání EET. Pokud je EET zapnuté a není zadaný certifikát odesílá se na testovací server. Pokud je zadaný certifikát odesílá se na ostrý server. V průběhu měsíce listopad 2016 (testovací měsíc) lze odesílat "cokoliv".
- doklady (hotovostní prodejky) odeslané na EET nelze editovat a mazat
Nahoru