Vyzkoušet program Doklad 2008

Vyzkoušet program bez omezení funkčnosti

Vyzkoušet »


Výměna SSL certifikátu

10.9.2018 dojde na příjmové straně systému EET k výměně SSL certifikátu, kterým je zabezpečeno spojení mezi pokladním zařízením a příjmovou stranou EET. Důvodem výměny je ukončení činnosti certifikační autority GeoTrust (resp. všech certifikačních autorit firmy Symantec) a převod aktivit pod certifikační autoritu DigiCert. Pro uživatele programu Doklad 2008 se nic nemění a není potřeba nic nastavovat, protože kořenový certifikát DigiCert Global Root G2 je součástí operačního systému windows 7 a výše.

Základní funkce programu Doklad 2008 komplet / fakturace

 • průvodce nastavením programu
 • vytvoření, stornování, mazání dokladů
  • faktura přijatá
  • faktura vydaná (dobropis, zálohová faktura)
  • prodejky (úhrada hotově, kartou)
  • objednávka
  • nabídka
  • poptávka
  • zakázka
  • příjemka (neobsahuje program Doklad 2008 fakturace)
  • výdejka (neobsahuje program Doklad 2008 fakturace)
  • převodka (neobsahuje program Doklad 2008 fakturace)
 • faktura současně v korunách a cizí měně. Pořizování a editace střídavě v korunách a cizí měně
 • faktura, objednávka v češtině, angličtině
 • obrázková nabídka
 • úhrady faktur
 • správa pohledávek, práce v modulu fakturace s nezaplacenými fakturami. Vystavování upomínek, dodatečný tisk faktury, odeslání upomínky/faktury emailem
 • odečítání záloh
 • možnost změny sazby DPH kdykoliv během roku
 • tisk dodacích listů
 • libovolný počet číselných řad dokladů
 • více typů vzhledů faktur vydaných
 • tisk příjmových pokladních dokladů (i daňových ve formě zjednodušeného daňového dokladu)
 • tisk paragonů na pokladní tiskárně
 • tisk podacích lístků, obchodních balíků, profibalíků, AV poukázek
 • evidence balíků ke konkrétní faktuře
 • tisk balíků včetně čárových kódů (Česká pošta, PPL), podpora online podání
 • kniha faktur vydaných i přijatých
 • evidence odběratelů, dodavatelů
 • načtení údajů o firmě z ARESu
 • plánování tras a zobrazování na mapách mapy.cz
 • vyhledávání v dokladech položkách dokladů, katalogu a adresáři v libovolném sloupci
 • filtrování zobrazených údajů podle data, logických podmínek, uživatelských práv
 • detailní uživatelská práva
 • seskupování uživatelů do skupin
 • textová faktura bez návaznosti na katalog. Všechny údaje na faktuře jsou uloženy nezávisle na číselnících.
 • definování přidružených položek (autorské poplatky, recyklační poplatky)
 • evidence provedení, výrobních čísel, šarží
 • generování faktur z objednávek
 • rychlé pořizování položek dokladu zadáním zkratky, kódu, čárového kódu
 • libovolně definované číselné řady dokladů
 • okamžitý přehled o nezaplacených fakturách díky jejich barevnému zvýraznění
 • barevné odlišení záporných a nulových čísel
 • tučné zobrazení klíčových údajů
 • okamžitý přehled o celkovém obratu v zadaném období
 • výstupní sestava z knihy faktur za zvolené období s rozpisem DPH
 • tisk do souboru PDF, XLS
 • odeslání faktury emailem přímo z programu (ve formátu PDF)
 • spolupráce s externími emailovými programy (MS Outlook, MS Outlook Express, Windows Live Mail)
 • šablony pro vytváření emailů
 • základní cena v korunách a cizí měně
 • další ceníky s pevnou nebo vypočtenou cenou v libovolné měně
 • možnost začlenění vlastního loga do faktury
 • zálohování dat s programu, externě spouštěné
 • volba režimu plátce/neplátce DPH. Pro neplátce DPH neobsahují faktury údaje o DPH
 • plná podpora práce v síti, přes interní síť, virtuální privátní síť, terminálový server nebo prostřednictvím vzdálené správy dat. Režim klient server
 • transakční režim práce s daty (databáze MSSQL 2005/2008) zaručující konzistenci dat
 • automatické aktualizace programu z webu
 • aktulizace kurzu měn z ČNB
 • export/import do externích programů, např. e-shop
 • průběžné zobrazování celkové hmotnosti dokladu
 • uživatelská úprava formulářů
 • vyhledávání v položkách dokladů

Ukázka formulářů v PDF formátu

Česká faktura Česká faktura v cizí měně Upomínka

Video návody


video-navod.jpg, 1 kB Video návody pro práci s programem Doklad 2008. Pořízení faktury, nastavení vzhledu katalogu, hledání v katalogu více

PC pokladna

Pokladní systém s širokým rozsahem použítí

PC pokladna »

Fakturace zdarma

Fakturace zdarma umožňuje vytvořit 100 dokladů.

Fakturace zdarma »

Samostatná pokladna pro EET bez skladů

Pokud potřebujete pouze pokladnu bez skladů vyzkoušejte také program PPEET - pokladna pro EET

EET v programu Doklad 2008

EET je podporované od verze 1.2.40.700 a výše. Pokud máte starší verzi programu je potřeba spustit aktualizaci programu v nabídce /Nápověda/Aktualizace programu NET. 4,5 EET/. Vlastní nastavení EET je dostupné v nabídce /Nastavení/Vlastnosti/ záložka EET. Pokud je EET zapnuté a není zadaný certifikát odesílá se na testovací server. Pokud je zadaný certifikát odesílá se na ostrý server. Doklady (hotovostní prodejky) odeslané na EET nelze editovat a mazat.

Novinky 2018

19.4.2018 [1.2.40.766]
- PPL api typ služby se upravuje dle čísla balíku

4.4.2018 [1.2.40.765]
- uživatelská úprava : generování EANu

23.3.2018 [1.2.40.764]
23.3.2018 [1.2.40.764]
- uživatelská úprava : import objednávek z eshopu

14.3.2018 [1.2.40.763]
- doklady placené kartou nejsou zaokrouhlovány

6.3.2018 [1.2.40.762]
- v nastavení EET lze nastavit zda odesílat doklady placené kartou na EET
- upraveny etikety pro PPL tisknuté na A4
- uživatelská úprava : prodej dle dokladu

24.2.2018 [1.2.40.761]
- uživatelská úprava : import objednávek z eshopu

12.2.2018 [1.2.40.760]
- uživatelská úprava : GEIS balíky do Maďarska

31.1.2018 [1.2.40.759]
- doklad inventury doplněn o hledání ve sloupci čárový kód, inventurní soupis doplněn o tisk s čárovým kódem

16.1.2018 [1.2.40.758]
- uživatelská úprava : import objednávky z eshopu
- doklad inventury doplněn o sloupec čárový kód

10.1.2018 [1.2.40.757]
- oprava - balík pro PPL z adresáře

9.1.2018 [1.2.40.756]
- obrazová příloha v příjemkách doplněna o údaj umístění
- uživatelská úprava : zisk položkově za výrobce, kniha prodeje za hotové po dnech
- úprava nového API pro PPL, úprava štítků, průvodky

29.12.2017 [1.2.40.754]
- při placení dobropisu v pokladně zůstane zobrazené okno pro placení.

28.12.2017 [1.2.40.753]
- inventurní soupis v katalogu Inventurní soupis bez nul. položek zobrazuje aktuální kód a popis položky zadaný v katalogu

19.12.2017 [1.2.40.752]
- hromadná změna sloupce země původu v katalogu
- nové API pro PPL

29.11.2017 [1.2.40.751]
- nový sloupec komponenty v přehledu katalogu. Zobrazí počet komponent k položce.
- upravena sestava příprava objednávky
- uživatelská úprava : export import do čtečky čárových kódů

22.11.2017 [1.2.40.750]
- důležitá aktualizace! Oprava : u neplátců DPH se na EET odesílal údaj základ 0%, který se nemá vyplňovat
- upravena sestava příprava objednávky
- uživatelská úprava : tisk montáže po tisku faktury CTRL+P - tisk

20.11.2017 [1.2.40.749]
- možnost nastavení barevného rozlišení datové mřížky faktur vystavených/přijatých a příjmových dokladů přes konkextové menu (pravé tl. myši) nabídka vlastnosti
- v detailu karty firmy před údajem IČa odkaz na kontrolu firmy v insolvenčním rejstříku IR ?
- uživatelská úprava : GEIS sms avízo, tisk montáže po tisku faktury

8.11.2017 [1.2.40.748]
- nový sloupec "vlastník" a "změněno" v přehledu dokladů
- barevné rozlišení datové mřížky faktur vystavených/přijatých a příjmových dokladů
- uživatelská úprava : generátor čárových kódů, příprava objednávek, intrastat, import cen z XLS

30.10.2017 [1.2.40.747]
- uživatelská úprava :formulář faktury, generátor čárových kódů, průvodka pro Geis

2.10.2017 [1.2.40.746]
- oprava : nová sestava kniha prodeje za hotové platba jen kartou neobsahovala žádná data

25.9.2017 [1.2.40.745]
- nová sestava kniha prodeje za hotové platba jen kartou/jen hotově
- uživatelská úprava : import objednávky z eshopu, tiskové sestavy, zobrazení sloupce "TC"

19.9.2017 [1.2.40.744]
- nový parametr v nabídce /Nastavení/Vlastnosti/ záložka "Katalog" údaj "Upravit požadovanou marži při změně prodejní ceny"

Nahoru