Faktura 2016

Faktura 2016

logo.png, 1,9kB

Fakturace snadno a rychle. Faktura, daňový doklad, zálohová faktura, opravný daňový doklad pro plátce DPH i neplátce DPH.

Vyzkoušejte ještě dnes

Faktura 2016

Program Faktura 2016 slouží pro jednoduché a rychlé vystavení faktury


Základní funkce programu:
 • vystavení faktury, zálohové faktury pro neplátce DPH (česká a anglická varianta)
 • vystavení faktury - daňového dokladu, opravného daňového dokladu, zálohové faktury pro plátce DPH, faktury v režimu přenesené daňové povinnosti, daňového dokladu k přijaté platbě (česká a anglická varianta)
 • vyúčtování zaplacené zálohové faktury
 • volitelné nastavení zálohy jako daňového dokladu
 • načtení údajů o firmě z databáze ARES
 • kontrola DIČ odběratele zda je spolehlivý plátce DPH
 • našeptávání údajů z adresáře a ceníku
 • export dokladu do PDF, XLS a DOC formátu
 • uchování dat na lokálním počítači
 • označení úhrady dokladu
 • barevné označení dokladů
 • filtrování a hledání dokladů/firem
 • tisk QR kódu pro QR platbu
 • připojení loga a podpisu
 • odběrní místo u odběratele

Doporučujeme

Faktura online
Více informací »

Doklad 2008 - fakturace, sklad
Více informací »

Nespolehlivý plátce DPH
Více informací »

Kontrola EZ - kontrola expedovaného zboží skenováním čárového kódu.
Více informací »

Novinky v programu

 • 12.12.2023 [1.0.1.35]
  - funkce pro hromadnou změnu sazby DPH 10% a 15% na 12% v záložce /Ceník/ tlačítko "DPH 2024"
 • 26.9.2023 [1.0.1.34]
  - úprava napojení na nové API pro získávání údajů o firmách prostřednictvím ARES
 • 7.9.2023 [1.0.1.33]
  - přechod na nové API pro získávání údajů o firmách prostřednictvím ARES. Od 30.9.2023 již nebude původní API fungovat
 • 15.9.2022 [1.0.1.32]
  - nastavení SSL komunikace pro testování nespolehlivého plátce DPH
 • 4.8.2022 [1.0.1.31]
  - při vystavování dokladu je kontrolován DIČ odběratele zda je platné, případně zda je firma spolehlivý/nespolehlivý plátce DPH. Kontrola se projeví změnou barvy údaje (červená/zelená/oranžová)
 • 22.2.2022 [1.0.1.30]
  - upraven algoritmus výpočtu údaje celkem v rozpisu DPH formuláře faktury. Již by neměl nastat nesoulad v součtu.
 • 16.6.2021 [1.0.1.28]
  - tisk stvrzenky o zaplacení faktury v hotovosti
 • 20.1.2021 [1.0.1.27]
  - ošetření vstupu dat z ARESu ma maximální délku 100 znaků u názvu firmy
 • 18.12.2020 [1.0.1.26]
  - u anglických faktur je doplněn kurz pokud je použitý a popis Rekapitulace v CZK
 • 9.9.2020 [1.0.1.25]
  - program běží na NET. 4.5. Pro windows 10 již není potřeba nic nastavovat. Ve windows 7 se při instalaci doinstaluje podpora NET. 4.5
  - formulář faktury jde exportovat nově do formátu Wordu .docx
 • 30.9.2019 [1.0.0.24]
  - zaokrouhlení dokladu se provede jen v případě, že je úhrada "Hotově" nebo "Dobírka"
 • 17.4.2019 [1.0.0.23]
  - opraven překlad anglického formuláře
  - v záložce /Nastavení/Nový doklad/ možnost definice vlastní nabídky způsobu úhrady a dopravy
  - v přehledu/detailu faktury lze nastavit přes kontextové menu (pravé tlačítko myši) jazyk formuláře
 • 9.4.2019 [1.0.0.21]
  - anglický formulář doplněn o chybějící QR platbu.
 • 8.4.2019 [1.0.0.20]
  - tisk anglického formuláře. Nastavení se provede v záložce /Nastavení/Nový doklad/ zatržítko "Anglické formuláře"
 • 20.3.2019 [1.0.0.19]
  - kontrola čísla dokladu před uložením, která by měla zamezit problému s existujícím číslem dokladu
 • 13.2.2019 [1.0.0.18]
  - export/import položek dokladu dostupný v detailu dokladu přes kontextové menu (pravé tlačítko myši)
 • 24.1.2019 [1.0.0.16]
  - při opravě existující faktury se nové řádky řadí vždy na konec dokladu
  - úprava výpočtu ceny s DPH a bez DPH. Zobrazovaná cena na 2 desetinná místa se současně použije pro výpočty. Dříve se počítalo s cenou na více desetinných míst
 • 21.1.2019 [1.0.0.14]
  - oprava problému, který mohl nastat při převzetí upravené položky z ceníku (hláška "Hodnota DataGridViewComboBoxCell není platná")
 • 24.5.2018 [1.0.0.13]
  - úprava výpočtu zaokrouhlení při tisku faktury
 • 22.5.2018 [1.0.0.12]
  - v záložce Nastavení je možné vyplnit heslo, které bude vyžadováno při spuštění programu
  - v Adresáři nové tlačítko GDPR opis, které zobrazí v textovém souboru informace o aktuální osobě/firmě
 • 23.3.2018 [1.0.0.11]
  - optimalizace zobrazení programu při nastavení zvětšení textu ve windows
 • 13.12.2016 [1.0.0.8]
  - opravena chyba, která znemožnila odeslání objednávky programu pokud se v názvu firmy objevil znak &
 • 19.7.2016 [1.0.0.7]
  - odstranění problému s přepočtem dokladu pokud se zůstalo na položce, která se měnila
 • 7.6.2016 [1.0.0.6]
  - odstranění problému se zmenšením tiskového formuláře pokud je ve windows nastaveno zvětšení písma
 • 28.2.2016 [1.0.0.5]
  - pokud se použije u faktury kurz, ve formuláři faktury se zobrazí použitý kurz a rozpis DPH je zobrazen v Kč
 • 11.12.2015 [1.0.0.4]
  - změna nastavení oken. Odstraňuje problém při změně zobrazení (střední 125%) na windows 7