Upgrade programu INES ze dne 24.11.2023

Stáhnout aktualizaciStáhnout aktualizaci (cca 15 MB)


Soubor nakopírujte do libovolného adresáře a spusťte soubor setup.exe

Před instalací proveďte zálohu dat a ukončete program INESInteraktivní formulář
Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech

Změny

 • 24.11.2023 Informace o obsahu prac.poměru, DPP/DPČ. V personalistice nabídka /Pracovníci/Shift+F6- tisk/B Další smlouvy/F7 vzory smluv
 • 25.10.2023 uživatelská úprava PC pokladny pro SWS
 • 24.10.2023 podpora programu v prostředí vDos - ve složce INES musí být nenulový soubor vDos.txt
 • 20.10.2023 drobný majetek - více číselných řad, údaj ČŘ, označení F8/ShiftF8 karet, Ctrl+F6 opis označených karet
  majetek - označení F8/ShiftF8 karet, Ctrl+F6 opis označených karet
 • 26.9.2023 úprava napojení na nové API ARES
 • 13.9.2023 napojení na nové API ARES. Původní ARES bude fungovat do 31.10.2023
 • 24.8.2023 nová varianta "V" potvrzení o zaměstnání
 • 18.7.2023 číselník mzdových složek pro údaj /Skupina/ nové rozlišení "X" pro pořízení mzdové složky typu např. "Příspěvek na prací prostředky"
 • 17.4.2023 daňová evidence - funkce pro kontrolu pořízení dat do peněžního deníku. Nabídka /Peněžní deník/Kontrola pořízení/
 • 11.4.2023 fakturace - uživatelská úprava, export DL na ftp
 • 1.2.2023 úprava XML souboru soc. pojistění pro načtení do programu Elektronická podání - MRP
 • 20.1.2023 mzdy verze 2023
  Od mezd za únor 2023 může zaměstnavatel uplatnit slevu na sociálním pojištění u zaměstnanců s kratší pracovní dobou (při splnění dalších podmínek) nebo mladších 21 let.
  V programu je elektronický formulář pro oznámení záměru uplatňovat slevu dostupný v /Personalistika/Pracovníci aktivní/Shift+F6 tisk/Oznámení slevy soc. poj./
  Pro dlouhodobější nastavení slevy u pracovníka se nastaví "Důvod pro slevu na pojistném" v nabídce /Personalistika/Pracovníci aktivní/ otevření detailu zaměstnace /Shift+F2/F10/Doplňující údaje/ údaj Sleva 5% na soc. pojištění
  V aktuální výplatě (od měsíce 2.2023) se sleva nastaví při výpočtu výplaty klávesou /F10/Doplňující údaje/ údaj Důvod slevy na SP. V obou případech je dostupný číselník F7 - důvod pro slevu na pojistném. Pokud je sleva nastavena, tak se při výpočtu zobrazí informace o výši uplatněné slevy.

  Výše slevy

  Výše slevy činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnancům na které je sleva uplatňována. Zaokrouhluje se na celé koruny nahoru.

  Podmínka zaměstnanec

  Zaměstnavatel má nárok na slevu na pojistném za kalendářní měsíc za zaměstnance, který

  • je starší 55 let
  • pečuje do dítě mladší 10 let
  • pečuje o osobu blízkou závislou na pomoci jiné osoby
  • je studentem
  • byl uchazečem o zaměstnání, který nastoupil rekvalifikaci
  • je osobou se zdravotním postižením
  • je mladší 21 let

  Podmínka úvazek

  Podmínkou nároku na slevu je, že se zaměstnancem je sjednána kratší pracovní doba, rozsah 8 až 30 hodin týdně. Podmínka zkráceného úvazku neplatí pro zaměstnance mladší 21 let.

  Více zaměstnání u téhož zaměstnavatele

  U více zaměstnání u téhož zaměstnavatele náleží sleva jen z jednoho zaměstnání; limit počtu hodin platí pro všechna zaměstnání dohromady.

  Kdy není na slevu nárok

  Sleva nenáleží:

  • úhrn vyměřovacích základů zaměstnance je vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy (rok 2022 cca 58.400 Kč)
  • úhrn vyměřovacích základů zaměstnance připadající na 1 hodinu z odpracovaných hodin je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy
  • odpracovaná doba v pracovním poměru zaměstnance překročí v kalendářním měsíci 138 hodin
  • zaměstnanec je pracovním poměru k zaměstnavateli, který je chráněnou dílnou

  Více zaměstnavatelů

  Slevu na pojistném lze za kalendářní měsíc poskytnout za téhož zaměstnance pouze jednomu zaměstnavateli (tomu, který oznámí záměr jako první).

  Podmínka oznámení

  Sleva náleží zaměstnavateli, jen pokud před uplatněním této slevy oznámil ČSSZ záměr uplatňovat tuto slevu. Nejpozději lze oznámit ve lhůtě pro podání měsíčního přehledu.

  Jak se sleva uplatňuje

  Sleva se uplatňuje prostřednictvím měsíčního formuláře Přehled o výši pojistného.

  Slevu lze uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva na pojistném náleží. Na tiskopisu se bude uvádět:

  • počet zaměstnanců, za které náleží sleva
  • úhrn vyměřovacích základů těchto zaměstnanců
  • částka slevy
  • úhrn pojistného po snížení o slevu
  • údaje o zaměstnancích, za které se sleva uplatňuje, tj. jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, vyměřovací základ zaměstnance, rozsah kratší pracovní doby, důvod uplatnění slevy

      Postup při aktualizaci programu INES mzdy pro rok 2023
      
- zazálohovat data
- ukončit program INES na všech stanicích
- po instalaci spustit program INES
- v případě, že aktuální měsíc ve mzdách je 1.2023 program se zeptá zda
 provést aktualizaci
- v případě, že aktuální měsíc ve mzdách je 12.2022, převést měsíc a následně
 provést aktualizaci (nebo spustit nabídku /Mzdy/Ostatní/Aktualizace r.2023/)

 Před výpočtem mezd za měsíc 1.2023 je nutné zkontrolovat zda změny souhlasí!
 
 Svátky       
   Datum TD Den   Typ Význam     Datum TD Den   Typ Význam
07.04.2023 3 pátek   3 svátek  06.07.2023 3 čtvrtek  3 svátek    
10.04.2023 3 pondělí  3 svátek  28.09.2023 3 čtvrtek  3 svátek     
01.05.2023 3 pondělí  3 svátek  17.11.2023 3 pátek   3 svátek     
08.05.2023 3 pondělí  3 svátek  25.12.2023 3 pondělí  3 svátek     
05.07.2023 3 středa   3 svátek  26.12.2023 3 úterý   3 svátek     
      
- minimální měsíční příjem pro bonus 8 650,-
- minimální mzda 17 300,-
- nové hodinové sazby skupiny prací
- nové redukční hranice pro náhrady za nemoc
              1. redukční hranice       1 345 ,-
              2. redukční hranice       2 017,-
              3. redukční hranice       4 033,-
- hranice pro placení sociálního pojištění 4 000,-              
- maximální vyměřovací základ sociálního pojištění 1 935 552,-
- daň 15% do základu daně 161 296,-Kč a 23% nad tuto hranici
- sleva 5% na SP pro vybrané zaměstnance od 1.2.2023
- aktualizovaný formulář přehled o výši pojistého na SP
- nový formulář oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance
- aktualizovaný formulář na roční vyúčtování daně
- aktualizovaný formulář potvrzení o zdanitelných příjmech
- podklad pro roční vyúčtování zálohové a srážkové daně za firmu xml pro EPO
       
   Pokud zpracováváte více firem, vše proveďte pro každou firmu

 
Postup aktualizace mezd na rok 2023 v PDF souboruzeleně - nová funkce
červeně - opravená chybaPříručka mzdy PDF | Příručka fakturace sklad PDF | Příručka DE | Příručka PU | Svátky Font pro Windows 7 (rastrový 12x28) | Fonty | prm.cat (směrovaný na \ines\data\firma, rozbalit do složky \ines\prg) | uf | ufl | Výkazy | PDF pro ZP | PDF soubory | Příloha k žádosti o nemoc 2020 | Hlášení zaměstnavatele o skončení prac. nesch. | Číselník mzdy | QR platba
Nahoru