Kontrola IČ DPH IBAN

Kontrola IČ DPH IBAN

logo.png, 1,9kB

Hromadné overenie bankových účtov platcov DPH na Slovensku. Kontroluje sa, či účet je registrovaný na slovenskej finančnej správe.

Vyskúšajte ešte dnes

Overenie IBAN u dodávateľa platiteľa DPH

Overenie prebieha oproti registru Finančnej správy Slovenskej republiky (FS SR). Ste platcami DPH na Slovensku a hradíte faktúru inému platcovi DPH na Slovensku? Pred zaplatením faktúry odberateľovi, by ste si mali overiť, či je jeho bankový účet registrovaný v zozname účtov pre podnikanie pri finančnej správe.

O čo ide?

Od 01.01.2022 platcovia DPH na Slovensku v postavení odberateľa majú pred platbou overovať IBAN svojho dodávateľa – pokiaľ je tiež platcom DPH na Slovensku. A to ešte predtým, než mu zaplatí faktúru, aj pri opakovaných úhradách faktúr.

Kontrolu je potrebné vykonať v tzv. Zozname platcov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie. Zoznam je zverejnený na webe Finančné správy .

Pokiaľ by účet dodávateľa nebol v tomto zozname a podnikateľ na tento neregistrovaný účet faktúru uhradí, preberá na seba ručenie za prípadnú neodvedenú DPH dodávateľom.

To v praxi znamená, že pokiaľ by DPH dodávateľ neodviedol, finančná správa ju bude vymáhať od odberateľa.


Odporúčame

Overenie IČ DPH pomocou služby VIES
Viac informácií »

Nespoľahlivý platiteľ DPH .
Viac informácií »

20.7.2022

1.0.0.6 - prvá verzia programu