PPEET

Závěrečná fáze elektronické evidence tržeb EET 2020 (2021)

Závěrečná fáze EET vstupuje v platnost od 1.1.2021. Nově tržby evidují i poplatníci provozující podnikatelskou činnost v ostatních oblastech podnikání, například svobodná povolání, oblast dopravy, zemědělství, řemeslné a výrobní činnosti.

3. fáze EET – ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích:

 • NACE 56 Stravování a pohostinství – tržby z dodání zboží (tržby za stravování, které není stravovací službou)
 • NACE 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (podnikatelé ve výrobě)
 • NACE 10 Výroba potravinářských výrobků (např. pekaři, cukráři, řezníci, ...)
 • NACE 49 Pozemní a potrubní doprava (např. taxislužba, železniční osobní doprava meziměstská, silniční nákladní doprava, ...)
 • NACE 69 Právní a účetnické činnosti (právníci, účetní, ...)
 • NACE 75 Veterinární činnost
 • NACE 86 Zdravotní péče (lékaři, dentisté, ...)
 • a další činnosti NACE 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45.2 (autoservisy), 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 („dlouhodobé“ ubytování), 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99

4. fáze EET vybraná řemesla a výrobní činnosti

 • NACE 13 Výroba textilií
 • NACE 14 Výroba oděvů
 • NACE 15 Výroba usní a souvisejících výrobků
 • NACE 16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
 • NACE 17 Výroba papíru a výroků z papíru
 • NACE 20.4 Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků
 • NACE 22 Výroba pryžových a plastových výrobků
 • NACE 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
 • NACE 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
 • NACE 31 Výroba nábytku
 • NACE 32 Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů, ...)
 • NACE 33 Opravy a instalace strojů a zařízení
 • NACE 43 Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači, ...)
 • NACE 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (např. „hodinový manžel“, opravář počítačů, ...)
 • NACE 96 Poskytování ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky, ...)

Co?

Evidují se všechny tržby v hotovosti, šekem či směnkou. Bezhotovostní transakce jsou z EET vyjmuty.