Vyzkoušet program Doklad 2008

Vyzkoušet program bez omezení funkčnosti

Vyzkoušet »


Základní funkce programu Doklad 2008 komplet / fakturace

 • průvodce nastavením programu
 • vytvoření, stornování, mazání dokladů
  • faktura přijatá
  • faktura vydaná (dobropis, zálohová faktura)
  • prodejky (úhrada hotově, kartou)
  • objednávka
  • nabídka
  • poptávka
  • zakázka
  • příjemka (neobsahuje program Doklad 2008 fakturace)
  • výdejka (neobsahuje program Doklad 2008 fakturace)
  • převodka (neobsahuje program Doklad 2008 fakturace)
 • faktura současně v korunách a cizí měně. Pořizování a editace střídavě v korunách a cizí měně
 • faktura, objednávka v češtině, angličtině
 • obrázková nabídka
 • úhrady faktur
 • správa pohledávek, práce v modulu fakturace s nezaplacenými fakturami. Vystavování upomínek, dodatečný tisk faktury, odeslání upomínky/faktury emailem
 • odečítání záloh
 • možnost změny sazby DPH kdykoliv během roku
 • tisk dodacích listů
 • libovolný počet číselných řad dokladů
 • více typů vzhledů faktur vydaných
 • tisk příjmových pokladních dokladů (i daňových ve formě zjednodušeného daňového dokladu)
 • tisk paragonů na pokladní tiskárně
 • tisk podacích lístků, obchodních balíků, profibalíků, AV poukázek
 • evidence balíků ke konkrétní faktuře
 • tisk balíků včetně čárových kódů (Česká pošta, PPL), podpora online podání
 • kniha faktur vydaných i přijatých
 • evidence odběratelů, dodavatelů
 • načtení údajů o firmě z ARESu
 • plánování tras a zobrazování na mapách mapy.cz
 • vyhledávání v dokladech položkách dokladů, katalogu a adresáři v libovolném sloupci
 • filtrování zobrazených údajů podle data, logických podmínek, uživatelských práv
 • detailní uživatelská práva
 • seskupování uživatelů do skupin
 • textová faktura bez návaznosti na katalog. Všechny údaje na faktuře jsou uloženy nezávisle na číselnících.
 • definování přidružených položek (autorské poplatky, recyklační poplatky)
 • evidence provedení, výrobních čísel, šarží
 • generování faktur z objednávek
 • rychlé pořizování položek dokladu zadáním zkratky, kódu, čárového kódu
 • libovolně definované číselné řady dokladů
 • okamžitý přehled o nezaplacených fakturách díky jejich barevnému zvýraznění
 • barevné odlišení záporných a nulových čísel
 • tučné zobrazení klíčových údajů
 • okamžitý přehled o celkovém obratu v zadaném období
 • výstupní sestava z knihy faktur za zvolené období s rozpisem DPH
 • tisk do souboru PDF, XLS
 • odeslání faktury emailem přímo z programu (ve formátu PDF)
 • spolupráce s externími emailovými programy (MS Outlook, MS Outlook Express, Windows Live Mail)
 • šablony pro vytváření emailů
 • základní cena v korunách a cizí měně
 • další ceníky s pevnou nebo vypočtenou cenou v libovolné měně
 • možnost začlenění vlastního loga do faktury
 • zálohování dat s programu, externě spouštěné
 • volba režimu plátce/neplátce DPH. Pro neplátce DPH neobsahují faktury údaje o DPH
 • plná podpora práce v síti, přes interní síť, virtuální privátní síť, terminálový server nebo prostřednictvím vzdálené správy dat. Režim klient server
 • transakční režim práce s daty (databáze MSSQL 2005/2008) zaručující konzistenci dat
 • automatické aktualizace programu z webu
 • aktulizace kurzu měn z ČNB
 • export/import do externích programů, např. e-shop
 • průběžné zobrazování celkové hmotnosti dokladu
 • uživatelská úprava formulářů
 • vyhledávání v položkách dokladů

Ukázka formulářů v PDF formátu

Česká faktura Česká faktura v cizí měně Upomínka

Video návody


video-navod.jpg, 1 kB Video návody pro práci s programem Doklad 2008. Pořízení faktury, nastavení vzhledu katalogu, hledání v katalogu více

PC pokladna

Pokladní systém s širokým rozsahem použítí

PC pokladna »

Fakturace zdarma

Fakturace zdarma umožňuje vytvořit 100 dokladů.

Fakturace zdarma »

Samostatná pokladna pro EET bez skladů

Pokud potřebujete pouze pokladnu bez skladů vyzkoušejte také program PPEET - pokladna pro EET

EET v programu Doklad 2008

EET je podporované od verze 1.2.40.700 a výše. Pokud máte starší verzi programu je potřeba spustit aktualizaci programu v nabídce /Nápověda/Aktualizace programu NET. 4,5 EET/. Vlastní nastavení EET je dostupné v nabídce /Nastavení/Vlastnosti/ záložka EET. Pokud je EET zapnuté a není zadaný certifikát odesílá se na testovací server. Pokud je zadaný certifikát odesílá se na ostrý server. Doklady (hotovostní prodejky) odeslané na EET nelze editovat a mazat.

Novinky 2021

29.4.2021 [1.3.40.886]
- tisk kompletní hlavičky odběratele ve formuláři účtenka úzká VI
- volba zda recyklační poplatek používat v objednávkách přijatých
- úprava výpočtu uzávěrky pokladny - rychlejší odezva

15.4.2021 [1.3.40.884]
- v hlavičce katalogu tlačítka pro nastavení hledání Hledat bez filtru/ s filtrem / uvnitř slova
- tisk kompletní hlavičky odběratele ve formuláři účtenka úzká II a účtenka úzká III
- možnost přidání funkce pro smazání účtu v modulu restaurace do tlačítka rychlé volby. Do kódu se vloží text @smazatUcet
- uživatelská úprava : import objednávek

23.3.2021 [1.3.40.883]
- práce s obrázky v katalogu

16.2.2021 [1.3.40.881]
- uživatelská úprava : podlimitní zásoby
- štítky pro Poštu a PPL 132x10
- nastavení hledání v katalogu tlačítky

16.9.2020 [1.2.40.850]
- podpora platebních terminálů firmy Global Payments Europe, s.r.o. (certifikát)
Zapnutí platebního terminálu v programu
 • ikona "PC pokladna" nebo "Příjmové doklady" a následně "Přidat", kliknout pravým tlačítkem myši mezi tlačítka "Smazat položku" a "Katalog". Objeví se nabídka "Vlastnosti", která se potvrdí. Ve spodní polovině je zatržítko "Terminál GPE", které se zatrhne a okno se dá "Uložit"
 • další nastavení terminálu je obsaženo v souboru EcrCfg.ini ve složce, kde je umístěn program Doklad 2008
 • uzávěrka terminálu : tlačítko "Menu" (v pořizovacím okně pokladny), nabídka "Uzávěrka terminálu"
2.9.2020 [1.2.40.849]
- uživatelská úprava : import objednávky z eshopu

18.8.2020 [1.2.40.848]
- uživatelská úprava : časové razítko při přenosu objednávka - výdejka

29.7.2020 [1.2.40.847]
- nová funkce nákup položky od firmy Ctrl+F10 na řádku dokladu, nebo v katalogu
- oprava chyby v adresáři, pokud se kliklo na ikonu filtr, objevilo se chybové hlášení.
- uživatelská úprava : tisk vystavené objednávky

2.6.2020 [1.2.40.846]
- uživatelská úprava : import objednávky z eshopu pomocí ftp

1.6.2020 [1.2.40.845]
- uživatelská úprava : import objednávky z eshopu, vynucení zadání odběratele pro označené položky v popisu znakem #

27.5.2020 [1.2.40.843]
- funkce pro generování objednávky chybějícího zboží obsahuje místo sloupce "Naposledy objednáno před dny" sloupec "Naposledy prodáno před dny"

6.5.2020 [1.2.40.842]
- formulář účtenky úzké III obsahuje odběratele

5.5.2020 [1.2.40.841]
- větší font pro tisk položek účtenky úzké II

29.4.2020 [1.2.40.840]
- uživatelská úprava : tisk dodacího listu s cenou, doplnění provedení

15.4.2020 [1.2.40.838]
- sestavu "Výdejky za období v průměrné ceně" lze volitelně omezit na 1 firmu

9.4.2020 [1.2.40.837]
- prodloužení odezvy SQL serveru při tvorbě sestavy stav skladu

24.3.2020 [1.2.40.836]
- uživatelská úprava : import objednávek

17.2.2020 [1.2.40.833]
- pro neplátce DPH v režimu kasa se nezobrazují tlačítka pro prodej korunou se sazbou DPH
- uživatelská úprava : import objednávek

31.1.2020 [1.2.40.832]
- uživatelská úprava : kontrola nevyfakturovaných dokladů, tisk dodacího listu, přidání objednávky do faktury

16.1.2020 [1.2.40.831]
- uživatelská úprava : kontrola nevyfakturovaných dokladů, sloupec katalogu StavKč

7.1.2020 [1.2.40.830]
- aktualizace štítků PPL pro tisk na kotouček

7.1.2020 [1.2.40.829]
- uživatelská úprava : import/export PDA
- omezení editace příjmových dokladů : změna úhrady na hotovost

Nahoru