Aktualizace: 3.6.2009 09:36:54
Mapa webu popis programu

Doklad 2008

Doklad 2008

Informační systém obsahující skladovou evidenci, fakturaci, objednávky

Technické informace

klient-server.gif, 2 kB Doklad 2008 používá architekturu klient server.
Komunikace se uskutečňuje přes interní síť, virtuální privátní síť, terminálový server nebo prostřednictvím vzdálené správy dat z kteréhokoliv počítače . V případě menších aplikací může být klient i server nainstalován na jediném PC.

Klientská stanice

Uživatel programu Doklad 2008 vidí uživatelské rozhraní obvyklé pro Windows aplikace. Ovládání programu je navrženo tak, aby nebyl problém ovládat program klávesnicí nebo myší. Aplikace je vytvořená v prostředí Microsoft NET a v jazyce C#. Ke svému provozu využívá Microsoft NET Framework verze 2.0 (ten je již součástí operačního systému Windows Vista, Windows server 2008. Pro ostatní systémy se doinstaluje).

Datový server

Databáze slouží k uchovávání dat a veškerých informací, které systém Doklad 2008 zpracovává. Systém využívá Microsoft SQL Server 2005, který je výhodný pro svoji kompatibilitu, rychlost a bezpečnost dat. Přitom je možné využít celou řadu edicí nabízených výrobcem, firmou Microsoft, počínaje verzí Express Edition, která je k dispozici zdarma, až po Enterprise Edition uspokojující i ty nejnáročnější požadavky na výkon a škálovatelnost, dostupnost, sdílení dat s jinými aplikacemi či možnosti administrace.

Bezpečnost systému

Doklad 2008 používá pro uložení dat moderní databázovou platformu Microsoft SQL server 2005 v transakčním režimu, který zajišťuje konzistenci dat. Správu dat, operace s databází a fyzický přístup k databázovému uložišti provádí výlučně databázový server Microsoft SQL Server běžící na serveru v síti. Informační systém spuštěný na klientském počítači požádá server o určitá data a dostane na stanici pouze tuto vybranou sadu dat. Pokud se má provést doplnění, aktualizace nebo smazání dat, informační systém pouze předá požadavek a změnu provede server. Díky tomuto konceptu se po síti přenáší menší objem dat a databáze se nemůže poškodit vlivem chyby sítě.

doklad-2008-okno.jpg, 53 kB