Cenník pre faktúru online

Popis MJ Cena/MJ DPH
Popis MJ Cena/MJ DPH


Import cenníka z CSV súboru (formát dát: popis; MJ; cena; DPH)

Položka '' bude vymazaná. Naozaj vykonať?

Pre správnu funkciu cenníka (uloženie dát pre neskoršie použitie), je potreba spúšťať webové stránky s cenníkom vždy z rovnakého počítača, rovnakého prehliadača a s rovnakou adresou.
Pre uľahčenie práce je vhodné pridať stránku do obľúbených položiek alebo si urobiť zástupcu na ploche.
Copyright © 2020 [5.5.2020] Ing. Martin Pavlas | Faktúra online