INES - daňová evidence

Daňová evidence umožňuje prvotní evidenci pohledávek a závazků s přímou návazností na účetní knihy. Lze evidovat až 999 pokladen, bankovních a úvěrových účtů. Účtovat můžete na střediska, výkony, zakázky, v cizích měnách a vést poznámky o problematických dokladech .. Pro přehlednější členění nákladů a výnosů program navíc umí pracovat se syntetickými a analytickými účty s vlastními texty. Protože program interně pracuje podobně jako v účetnictví, je snadné vytisknout přehled těchto nákladových a výnosových účtu podle zadané analytiky. Tímto způsobem může podnikatel sledovat kolik jej v daném období stál telefon, elektřina, topení, DHM, různé služby a podobně. Vytisknout lze příjmové a výdajové doklady s odpovídajícím předpisem za určité období. Můžete evidovat jednotlivě doklady o drobném nákup a souhrnně o nich účtovat. Samotná daňová evidence obsahuje řadu tiskových sestav, které můžete využít pro snadnější kontrolu a přesnější evidenci hospodářských výsledků firmy. Pro plátce DPH je samozřejmě zajištěno sledování evidence DPH. Kromě tisku přijatého a uskutečněného plnění, můžete vytisknou přímo daňové hlášení .

INES - účetnictví

Účetnictví umožňuje pracovat s třímístnou syntetickou a třímístnou analytickou účetní osnovou. . Program zajišťuje evidenci všech pomocných knih, tak jak je vyžaduje zákon o účetnictví (evidence závazků, pohledávek, pokladny, banky a všeobecných účetních dokladů). Vytiskne všechny standardní sestavy jako např. účetní deník, hlavní kniha, saldokonto, kniha pohledávek a závazků, obratovou předvahu, výsledovku a další tiskové sestavy v členění na středisko, výkon, zakázku. Program obsahuje i tabulkový procesor pro tvorbu výkazů a rozborových tabulek. Součástí účetnictví je evidence HIM a DHM. Karta HIM obsahuje všechny nutné údaje pro zařazení tohoto zařízení do odpovídající odpisové skupiny. Vytváří podklady pro odpisování HIM (včetně odpisového plánu). Eviduje všechny změny stavu HIM (datum pořízení, zvýšení hodnoty). Máte přehled o umístění HIM.

INES - fakturace sklad

Umožňuje provádět základní skladové operace - příjem na sklad, výdej ze skladu, vystavovat dodací listy, prodejky, faktury, vnitropodnikové faktury, proforma faktury atd.. Program obsahuje řadu tiskových sestav pro sledování pohybu zboží, materiálu, výrobků atd... Tisk ceníku, štítků na zboží, skladových karet, ocenění skladu a inventury. Další tiskové sestavy lze dodatečně doplnit, nebo si může uživatel modifikovat, nebo doplňovat sám. V metodice podvojného účetnictví lze ve skladovém modulu definovat uživatelsky způsob zúčtování jednotlivých skladových pohybů do spojovacího souboru pro modul účetnictví.

INES - mzdy

Modul umožní sledovat u jednotlivých pracovníků všechny údaje, které musíte z titulu zaměstnavatele evidovat na mzdových listech. Zde více něž, v kterém jiném modulu je nutné správně zadat všechny údaje a parametry. Pomocí tohoto programu můžete sledovat vyplácení záloh, vytvořit výplaty, provádět pravidelné srážky zaměstnancům, vytisknout výplatní listinu, výplatní pásku a všechny sestavy nutné pro hlášení, která jako zaměstnavatel musíte vyplňovat jak pro malou, tak i velkou organizaci. Rozdíl mezi jednotlivými verzemi je pouze v počtu maximálně zpracovávanými zaměstnanci.
Nahoru