Kontrola IČ DPH IBAN

Inštalácia programu Kontrola IČ DPH IBAN
Funguje iba na windows 7/8/10/11.

Inštalácia Inštalovať (5 dní plná verzia programu)
Po dokončení inštalácie sa program automaticky spustí. Opätovné spustenie sa vykonáva v ponuke /Start/Programy/Kontrola IČ DPH IBAN/Kontrola IČ DPH IBAN/ alebo ikonou na ploche. ikona-na-plose.jpg, 2,4kB

Odinštalovanie programu sa vykoná v ponuke /Start/Programy/Kontrola IČ DPH IBAN/Odinstalovat aplikaci Kontrola IČ DPH IBAN/.


Inštalácia sa vykonáva do zložky c:\kontrola-ic-dph-iban

V prípade, že máte s inštaláciou nejaký problém zavolajte a dohodneme sa na vzdialenej inštalácii cez internet