Kontrola IČ DPH IBAN

Popis programu Kontrola IČ DPH IBAN


Program Kontrola IČ DPH IBAN slúži na overovanie bankových účtov dodávateľov (registrovaných na Slovensku) platcov DPH či sú registrovaní v zozname účtov pre podnikanie pri finančnej správe na Slovensku


Základné funkcie programu:
 • kontrola zo súboru (IČ DPH a IBAN je na samostatnom riadku oddelený bodkočiarkou)
 • kontrola zo schránky windows (IČ DPH a IBAN je na samostatnom riadku oddelený bodkočiarkou)
 • zaslanie emailovej správy pokiaľ sa medzi testovanými IČ DPH objaví nesprávne IČ DPH/neregistrované číslo účtu
 • neobmedzený počet overovaných IČ DPH
 • kontrola bankových účtov z externého súboru KID. Do textového súboru s koncovkou .kid sa zadá IČ DPH a číslo účtu (IBAN) oddelené bodkočiarkou. Ďalšie IČ DPH sa vždy uvedie na samostatný riadok. Po uložení súboru sa poklepaním na tento súbor otvorí program Kontrola IČ DPH IBAN a jednorazovo sa vykoná kontrola zadaných čísel bankových účtov.

  Ukážka štruktúry súboru test.kid
  SK2020010671;SK2809000000005122999782
  SK2020010702;SK2875000000004008087461
  
 • spúšťanie programu cez naplánované úlohy windows. Parameter SU spustí program a vykoná kontrolu bankových účtov v uloženom KID súbore. Nastavenie KID súboru je v záložke /Nastavení/ údaj "KID soubor pro automatizované spouštění" Pokiaľ sa vyskytne neregistrovaný účet/nesprávny IČ DPH a je zadaný email v programe, odošle sa na túto adresu upozorňujúci email.
 • pri kontrolovaných IČ DPH sa zobrazí meno firmy a súpis všetkých registrovaných účtov
 • odpis kontrolovaných dát
náhľad programu Kontrola IČ DPH IBAN

Záložka Přehled.
Dostupné funkcie pre kontrolu dát zo súboru a windows schránky, odpis kontrolovaných dát. Zobrazenie údajov o kontrolovaných firmách a výsledky kontroly v prehľade. Filtrovanie zobrazených dát.

náhľad programu Kontrola IČ DPH IBAN

Záložka Nastavení.
Nastavenie súboru pre opakované a samočinné spúšťanie programu. Zadanie emailu pre zasielanie informácií o kontrole dát. Nastavenie vlastného SMTP servera pre zasielanie emailu. Nastavenie proxy servera ak je program blokovaný pri komunikácii s internetom.

náhľad programu Kontrola IČ DPH IBAN

Záložka O programu
Informácie o programe s možnosťou aktualizácie programu, aktualizácia licencie online/offline, zobrazenie log súboru, prechod na webové stránky programu.