Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení

Program Kontrolní hlášení je určen pro sestavení - generování XML souboru ve formátu pro kontrolní hlášení. Výstupní XML soubor je možné načíst na daňový portál. Vstupní data jsou načítána z CSV souboru, následně jsou uložena v databázi s možností editace, případně doplnění příznaků nutných pro vyplnění kontrolního hlášení. Vstupní data mohou být načtena z libovolného počtu CSV souborů (jednotlivé pobočky, střediska apod.).

Zakázkově lze program upravit pro načtení dat ze souboru XLS.

Program Kontrolní hlášení je určen jako dolněk k účetnímu programu, který z nějakého důvodu (neaktualizovaný program, zahraniční program, SAP, Baan apod.) nepodporuje výstup pro kontrolní hlášení. Jedná se o zakázkový program řešený na míru. V případě zájmu o tento program mne kontaktujte

Struktura datového CSV souboru pro import dat do programu Kontrolní hlášení

DanDoklad;DatumD;DIC;Zaklad;DPH;SazbaDPH;RadekPriznaniDPH;KodPDP;KodRezimPlneni;ZjednodusenyDoklad
12345;1.1.2015;CZ12345678;20000.00;4100.00;21;1;;0;0

Popis sloupců:

 • DanDoklad - číslo daňového dokladu
 • DatumD - datum UZP
 • DIC -
 • Zaklad - základ pro jednu sazbu DPH
 • DPH - DPH pro jednu sazbu DPH
 • SazbaDPH - procento DPH 0/10/15/21
 • RadekPriznaniDPH - řádek na přiznání DPH 1/2/3 ....
 • KodPDP - kód předmětu plnění u přenesené daňové povinnosti 1/4/5/11/12 ...
 • KodRezimPlneni - Specifikace kódu režimu plnění pro A4:
  • 0 - běžné plnění
  • 1 - § 89 ZDPH (zvláštní režim pro cestovní službu)
  • 2 - § 90 ZDPH (zvláštní režim pro použité zboží)
 • ZjednodusenyDoklad - zaúčtovat jako zjednodušený daňový doklad. 0/1
  1 - jen pokud je doklad > 10000,- Kč a nejedná se o plný daňový doklad např. souhrnné zaúčtování nákupu PHM
  2 - pokud je doklad < 10000,- Kč a je potřeba jej dostat do B2/A4 např. splátka/záloha

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Vztah mezi řádkem přiznání DPH a oddílem kontrolního hlášení


Řádek přiznání DPH        Oddíl kontrolního hlášení
1, 2 A4, A5
3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 A2
10, 11 B1
25 A1
26 A3
33 A4
34 B2
40, 41 B2, B3


A1 - Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a
A2- Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§ 24, § 25)
A3- Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2
A4- Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit
A5 - Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad
B1- Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a
B2- Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 bez ohledu na limit
B3 - Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně

Finanční správa vydává informace ke kontrolnímu hlášení DPH, které bude povinné od 1. 1. 2016:

 1. Základní informace,
 2. Kdo podává kontrolní hlášení,
 3. Kdy a jak často se podává kontrolní hlášení,
 4. Jak se podává kontrolní hlášení,
 5. Vzor formuláře kontrolního hlášení,
 6. Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení,
 7. Sankce při nepodání kontrolního hlášení.
 8. Dotazy a odpovědi
 9. Informační leták ke kontrolnímu hlášení


Doporučujeme

Ověření DIČ plátců DPH EU službou VIES
Kontrola DIČ »

Nespolehlivý plátce DPH. Hromadná kontrola DIČ. DIČ z pohledu plátce DPH nikoliv z pohledu daně z příjmu.
Nespolehlivý plátce DPH »