Odorik callback

Instalace programu Odorik callback

Pro svou funkci potřebuje program Odorik callback NET Framework 2.0 (zdarma, součástí windows Vista a windows 7, pro windows XP je možné doinstalovat pokud ještě není nainstalovaný pro chod jiného programu).
Otestovat zda je na počítači NET Framework 2.0 můžete spuštěním tohoto programu.

Instalovat Instalovat

Po dokončení instalace se program automaticky spustí. Opětovné spuštění se provádí v nabídce /Start/Programy/Odorik callback/Odorik callback/ nebo ikonou na ploše.

ikona-na-plose.jpg, 2,4kB

Odinstalace programu se provede v nabídce /Start/Programy/Odorik callback/Odinstalovat aplikaci Odorik callback/.
Instalace se provádí do složky c:/Odorik callback