PPEET

PPEET - program - software na EET pro windows

logo

Jednoduchá a rychlá pokladna pro elektronickou evidenci tržeb. Program - software na EET pro windows 7/8/10.
14 dní na vyzkoušení

Vyzkoušejte ještě dnes


Závěrečná fáze elektronické evidence tržeb EET 2020/2021

Závěrečná fáze EET se odkládá a vstupuje v platnost od 1. 1 2023 . Nově tržby evidují i poplatníci provozující podnikatelskou činnost v ostatních oblastech podnikání, například svobodná povolání, oblast dopravy, zemědělství, řemeslné a výrobní činnosti.

Více informací »


Novela zákona o EET

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu a schválila návrh novely zákona o EET v původním znění. Návrh upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb (pravděpodobně k 1.1 2021), přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby ve zvláštním papírovém režimu (roční limit testovaných příjmů je 600 tis. Kč) a snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby. Zdroj: Tisková zpráva MF


Výměna pokladních certifikátů pro evidenci tržeb

Blíží se období, kdy může končit platnost některých pokladních certifikátů, které používáte pro evidenci tržeb. Vydané pokladní certifikáty mají platnost 3 roky. Pokud jste si tedy například zřizovali pokladní certifikát v posledním čtvrtletí roku 2016, bude jeho platnost končit v posledním čtvrtletí 2019 apod. Po vypršení platnosti certifikátu nebude systém evidence tržeb přijímat datové zprávy podepsané neplatným certifikátem. Pokud si tedy pokladní certifikát ve svém pokladním zařízení nevyměníte včas za nový, nebudou po vypršení platnosti certifikátu vaše tržby zaevidovány.

Veškeré činnosti spojené s pokladním certifikátem (generování/zneplatnění) se provádí ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb na Daňovém portále (www.daneelektronicky.cz).

PDF dokument s návodem jak postupovat naleznete ke stažení zde.

Vlastní nastavení certifikátu v programu PPEET se provádí v nabídce pod tlačítkem /F/Nastavení/ údaj certifikát a heslo k certifikátu


Nedaří se účtenky registrovat do Účtenkovky?

Jestliže jste se setkali s tím, že vaši zákazníci nemohou registrovat účtenky do loterie Účtenkovka, zkontrolujte si prosím správné nastavení času ve Windows.

Pokud je ve Windows nastavené chybné časové pásmo, je účtenka programem fiskalizována s časem posunutým jen o 1 nebo více hodinu. V nastavení času Windows je potřeba nastavit časové pásmo (UTC+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lublaň a zapnout Automaticky nastavovat letní čas


Základní funkce programu

 • prodej korunou
 • prodej pomocí PLU/čárového kódu/hmotnostní EAN13
 • prodej předvolenými tlačítky
 • linkované PLU *Lxxx
 • vklad/výběr z pokladny
 • dodatečné odeslání účtenek na web eet z důvodu výpadku připojení k internetu. Po spuštění programu proběhne kontrola, zda není potřeba dodatečně odeslat neodeslané doklady. Z tohoto důvodu je dobré nenechávat program trvale spuštěný, ale na konci pracovní doby ho vypínat.
 • ovládání klávesnicí, markování numerickými klávesami.
  • klávesa + zapsání částky/platit/hotově/platba
  • klávesa - nebo k platba kartou
  • klávesa Esc zpět
  • klávesa Enter vstup PLU/čárového kódu
  • klávesa - vratka
  • klávesa F9 finanční položka 0% DPH
  • klávesa F10 finanční položka 10% DPH
  • klávesa F11 finanční položka 15% DPH
  • klávesa F12 finanční položka 21% DPH
 • ovládání dotykem, přizpůsobeno na ovládání prsty
 • podpora otáčení tabletu
 • nastavení vzhledu - velikost tlačítek. Samostatné nastavení pro režim na šířku/výšku. Ukázka na samostatném videu
 • tržba za den/období/od posledního výběru pokladny
 • tržba po měsících
 • tržba po dnech
 • tržba po hodinách
 • členění sortimentu do skupin
 • neomezený počet sortimentu a skupin sortimentu
 • import sortimentu z CSV souboru se strukturou Popis;CenaMJ;DPH;Kod;IDSložky
 • tisk na pokladní i velké tiskárně, nastavení počtu znaků na řádku
 • tisk účtenky zpětně
 • zaevidování dokladu bez EET
 • rozlišení příjmu hotovosti za úhradu faktury. Tiskne se nedaňový doklad bez rozpisu DPH
 • finanční tlačítka pro plátce DPH. Lze vypnout pravým tlačítkem myši na položce nebo skupině
 • příznak pro úhradu faktury. Nevystaví se daňový doklad, ale pouze nedaňový doklad bez rozpisu DPH.
 • vlastní definice finančních tlačítek
 • vrácení položky (záporné množství) pomocí tlačítka vratka
 • vícenasobná instalace programu na jednom počítači. Lze provozovat 2 různá IČa
  Postup:
  • uděláte 1. instalaci programu
  • vytvoříte novou složku např. c:\pokladna-pro-eet2\
  • nakopírujete obsah složky c:\pokladna-pro-eet\ do složky c:\pokladna-pro-eet2\
  • vytvoříte zástupce na ploše pro program c:\pokladna-pro-eet2\PokladnaProEET.exe
 • využítí programu PPEET jako externí program na EET. Spuštění programu textovým souborem s koncovkou .ppe, ve kterém může být více položek nového dokladu. Vhodné pro napojení na stávající informační systémy, které nemají podporu EET, ale jsou schopny vytvořit textový soubor s danou strukturou.
 • Evidence použitého zboží pro EET v režimu DPH podle § 90 zákona o DPH.
  Pro prodej použitého zboží se základní sazbou je potřeba na začátek názvu položky vložit kód #P1 s mezerou na konci, např. #P1 Auto Škoda Fabia SPZ AA 11 22
  Pro prodej použitého zboží s první sníženou sazbou je potřeba na začátek názvu položky vložit kód #P2 s mezerou na konci, např. #P2 položka AA
  Pro prodej použitého zboží s druhou sníženou sazbou je potřeba na začátek názvu položky vložit kód #P3 s mezerou na konci, např. #P3 položka BB
  Procento DPH se vždy nastaví na 0%.
 • zobrazení čísla obsluhy na účtence. Postup změny obsluhy:
  • v hlavním okně se zadá nové číslo obsluhy
  • tlačítko /F/Změna obsluhy/
 • Sleva doklad, dostupná pod tlačítkem /F/Sleva doklad/. Aplikuje se na všechny položky dokladu, lze použít kdykoliv během pořizování dokladu. Způsob zadávání : na klávesnici nebo pomocí tlačítek se zadá procento slevy a následně se použije tlačítko /F/Sleva/.
 • Sleva položka, dostupná pod tlačítkem /F/Sleva položka/. Způsob zadávání : na klávesnici nebo pomocí tlačítek se zadá procento slevy a následně se použije tlačítko /F/Sleva položka/. Vytvoří se nová položka dokladu s textem Sleva xx %, kde xx je zadané procento slevy. Částka slevy se vztahuje na aktuální položku dokladu při vytváření slevy.
 • podpora zákaznického displeje VDF-200 nebo kompatibilního s ESC/POS MODE. Nastavení se provádí v /F/Nastavení/Účtenka/. Při změně nastavení se musí program znovu spustit.
 • - podpora platebních terminálů firmy Global Payments Europe, s.r.o. Global Payments Europe, s.r.o. (certifikát). Zapnutí platebního terminálu v programu PPEET :
  • Tlačítko /F/Nastavení/ záložka Platební terminál, zatrhnout údaj Terminál GPE
  • Další nastavení terminálu je obsaženo v souboru c:\pokladna-pro-eet\EcrCfg.ini
  Uzávěrka terminálu je dostupná v nabídce /F/Nastavení/ záložka Platební terminál

Harmonogram EET

1. fáze – od 1. 12. 2016 – ubytovací a stravovací služby

 • NACE 55 Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny, ...)
 • NACE 56 Stravování a pohostinství – pouze tržby za stravovací služby (nabízená jídla a nápoje k okamžitém konzumaci na místě, restaurace, hospody, kavárny, kantýny, ...)

Při nejasnostech ohledně posouzení toho, zda poplatník musí evidovat tržby z činnosti klasifikované pod NACE 56 již od 1. 12. 2016 nebo až od 1. 3. 2018 vymezuje Finanční správa níže uvedená kritéria.

Povinnosti evidence tržeb od 1. 12. 2016 podléhají tržby z činnosti, které jsou vymezeny klasifikací NACE 56, a současně se jedná o stravovací službu.

Stravovací službou se pro výklad ustanovení § 37 ZoET rozumí služba, tak jak je vymezena konstantní judikaturou evropského soudního dvora a uplatňována u daně z přidané hodnoty.

2. fáze – od 1. 3. 2017 – maloobchod a velkoobchod

 • NACE 45.1 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
 • NACE 45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
 • NACE 45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
 • NACE 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
 • NACE 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích, ...)

3. fáze – od 1.1. 2023 ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích:

 • NACE 56 Stravování a pohostinství – tržby z dodání zboží (tržby za stravování, které není stravovací službou)
 • NACE 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (podnikatelé ve výrobě)
 • NACE 10 Výroba potravinářských výrobků (např. pekaři, cukráři, řezníci, ...)
 • NACE 49 Pozemní a potrubní doprava (např. taxislužba, železniční osobní doprava meziměstská, silniční nákladní doprava, ...)
 • NACE 69 Právní a účetnické činnosti (právníci, účetní, ...)
 • NACE 75 Veterinární činnost
 • NACE 86 Zdravotní péče (lékaři, dentisté, ...)
 • a další činnosti NACE 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45.2 (autoservisy), 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 („dlouhodobé“ ubytování), 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99

4. fáze od 1. 1. 2023 vybraná řemesla a výrobní činnosti

 • NACE 13 Výroba textilií
 • NACE 14 Výroba oděvů
 • NACE 15 Výroba usní a souvisejících výrobků
 • NACE 16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
 • NACE 17 Výroba papíru a výroků z papíru
 • NACE 20.4 Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků
 • NACE 22 Výroba pryžových a plastových výrobků
 • NACE 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
 • NACE 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
 • NACE 31 Výroba nábytku
 • NACE 32 Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů, ...)
 • NACE 33 Opravy a instalace strojů a zařízení
 • NACE 43 Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači, ...)
 • NACE 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (např. „hodinový manžel“, opravář počítačů, ...)
 • NACE 96 Poskytování ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky, ...)

Zdroj: Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb


Co je potřeba

 • počítač nebo tablet s operačním systémem windows 7/8/10
 • libovolná tiskárna viditelná ve windows nebo virtuální tiskárna PDF/XPS (součástí windows 10) pro odeslání účtenky emailem bez tisku na papír
 • soubor s certifikátem *.p12 a heslo k tomuto cerfikátu

Užitečné odkazy

Vstup na daňový portál na správu údajů evidence tržeb

Video s ukázkou generování certifikátu pro EET

Program je vhodný pro

 • živnostníky
 • malé firmy
 • střední firmy
 • velké firmy (hotovostní úhrady faktur)
 • ubytovací zařízení, které nepotřebují rezervační systém
 • restaurace, které nepotřebují evidovat sklad a otevřené účty
 • obchody, které nepotřebují evidovat sklad

Dlouhá doba na vyzkoušení

program je zdarma na 14 dní, což je dostatečně dlouhá doba pro vyzkoušení všech funkcí programu.

Novinky v programu

 • 15.9.2020 [1.0.0.86]
  - podpora platebních terminálů firmy Global Payments Europe, s.r.o. (certifikát). Zapnutí platebního terminálu v programu PPEET :
  • Tlačítko /F/Nastavení/ záložka Platební terminál, zatrhnout údaj Terminál GPE
  • Další nastavení terminálu je obsaženo v souboru c:\pokladna-pro-eet\EcrCfg.ini
  Uzávěrka terminálu je dostupná v nabídce /F/Nastavení/ záložka Platební terminál
 • 12.3.2020 [1.0.0.83]
  - funkce Test spojení je doplněna o kategorii šifrovacího protokolu. Protol a/b je plně podporovaný, c je podporovaný dočasně (konec podpory 1. čtvrletí roku 2021)
  - při importu dokladu z externího CSV souboru je do poznámky hlavičky dokladu načten název 1. položky
 • 26.2.2020 [1.0.0.81]
  - tlačítko s výchozí sazbou DPH pro placení korunou zůstavá nastaveno i při ukončení programu
 • 8.12.2019 [1.0.0.80]
  - Oprava chyby zaokrouhlení, která mohla nastat při použití slevy na doklad
 • 21.11.2019 [1.0.0.78]
  - nové sestavy v nabídce Tržba období
  • Obrat po měsících
  • Obrat po dnech
  • Obrat po hodinách
 • 30.10.2019 [1.0.0.77]
  - od 1.11.2019 je údaj DIČ povinně zobrazovaný na účtence v případě, že kmenová část DIČ není tvořena rodným číslem. Nastavení zobrazení je pod tlačítkem /F/Nastavení/Účtenka/
 • 6.8.2019 [1.0.0.76]
  - nový testovací certifikát pro následující 3 roky
 • 9.7.2019 [1.0.0.75]
  - Oprava chyby zaokrouhlení hotovostního dokladu při použití vratky. V určitých případech mohlo vzniknout nesprávné zaokrouhlení.
 • 5.4.2019 [1.0.0.74]
  - důležitá aktualizace! Změna v zákoně o DPH. Ruší se výpočet DPH z ceny včetně daně pomocí zaokrouhleného koeficientu.
 • 23.10.2018 [1.0.0.73]
  - pro úhradu kartou lze použít klávesu - nebo k
 • 14.3.2018 [1.0.0.70]
  - doklad placený kartou se nezaokrouhluje
 • 1.3.2018 [1.0.0.69]
  - účtenka pro neplátce DPH nezobrazuje DIČ
  - v nastavení programu jde vypnout odesílání dokladů na EET placených kartou
 • 17.9.2017 [1.0.0.65]
  - nová funkce Sleva položka, dostupná pod tlačítkem /F/Sleva položka/. Způsob zadávání : na klávesnici nebo pomocí tlačítek se zadá procento slevy a následně se použije tlačítko /F/Sleva položka/. Vytvoří se nová položka dokladu s textem Sleva xx % kde xx je zadané procento slevy. Částka slevy se vztahuje na aktuální položku dokladu při vytváření slevy.
 • 5.9.2017 [1.0.0.63]
  - oprava problému s výpočtem DPH při použití slevy s opakovaným prodejem stejné položky
 • 25.7.2017 [1.0.0.61]
  - export účtenek do CSV s rozpisem DPH obsahuje sloupec typ 0-daňový doklad, 1- nedaňový doklad (úhrada faktury)
  - při použití slevy se do poznámky dokladu uvede text "Sleva x%"
  - při použítí pokladní zásuvky zapojené do pokladní tiskárny, lze přidat tlačítko pro otevření pokladní zásuvky. Přidejte tlačítko s popisem „-Šuplík-“ (popis musí být přesný) a nulovou cenou.
 • 17.7.2017 [1.0.0.60]
  - tržba za období/tržba dnes je doplněna o součty základ + DPH
 • 13.7.2017 [1.0.0.59]
  - export účtenek do CSV lze volitelně nastavit i s rozpisem DPH
  - tržba za období/tržba dnes lze volitelně tisknout s rozpisem DPH podle platby kartou/hotově
 • 19.5.2017 [1.0.0.57]
  - úprava datové mřížky dokladu
 • 10.4.2017 [1.0.0.56]
  - parametr pro nastavení počtu volných řádků na konci účtenky. Nastavení se provádí v /F/Nastavení/Účtenka/
 • 3.4.2017 [1.0.0.55]
  - volitelná část sestavy tržby prodej dle položek obsahuje i sloupec množství
 • 28.3.2017 [1.0.0.54]
  - sestava tržby obsahuje údaj vratky, stav pokladny (aktuální den) a volitelně prodej dle položek (nastaví se v nabídce /F/Tržba za období/ údaj "Soupis dle položek")
 • 10.3.2017 [1.0.0.53]
  - oprava velikosti stránky pro tisk na A4
 • 6.3.2017 [1.0.0.51]
  - nová funkce Sleva doklad, dostupná pod tlačítkem /F/Sleva doklad/. Aplikuje se na všechny položky dokladu, lze použít kdykoliv během pořizování dokladu. Způsob zadávání : na klávesnici nebo pomocí tlačítek se zadá procento slevy a následně se použije tlačítko /F/Sleva doklad/. Tlačítko Sleva doklad nahradilo tlačítko Dolů. Nyní pro listování v dokladu lze použít tlačítko Listovat.
  - podpora zákaznického displeje VDF-200 nebo kompatibilního s ESC/POS MODE. Nastavení se provádí v /F/Nastavení/Účtenka/. Při změně nastavení se musí program znovu spustit.
 • 1.3.2017 [1.0.0.50]
  - oprava chyby, při prodeji více kusů (x) pomocí čárového kódu se nesprávně vyhodnotila položka
 • 27.2.2017 [1.0.0.48]
  - omezení max. čísla účtenky
  - při tisku na A4 s menším počtem znaků jak 125 se tiskl řádek s podtržítky delší jak ostatní text
 • 9.2.2017 [1.0.0.47]
  - pokud se zapne tlačítko vratka, tak po ukončení dokladu se automaticky tlačítko vratka vypne
 • 7.2.2017 [1.0.0.46]
  - evidence použitého zboží pro EET v režimu DPH podle § 90 zákona o DPH.
 • 2.2.2017 [1.0.0.44]
  - nastavení DIČ pověřujícího poplatníka
  - větší font pro tisk na A4
 • 20.1.2017 [1.0.0.42]
  - ovládání finančních tlačítek pomocí klávesnice
  • F9 - 0%
  • F10 - 10%
  • F11 - 15%
  • F12 - 21%
 • 12.1.2017 [1.0.0.41]
  - zrušeno omezení na max. částku 100 000,-Kč u změny ceny
  - pokud se nastaví použití tlačítek pro uložení dokladu bez EET, zobrazí se v soupisu tržeb pod celkovou hodnotou dokladů řádek 'Z toho bez EET'
 • 11.1.2017 [1.0.0.39]
  - opravy chyby z verze 1.0.0.37, kdy přestalo fungovat nastavení "Vypnout EET"
 • 9.1.2017 [1.0.0.38]
  - zrušeno omezení na max. částku 100 000,-Kč u vlastního tlačítka
 • 6.1.2017 [1.0.0.37]
  - nový certifikát pro testovací server. Původní certifikát od 6.1.2017 hlásí chybu Neplatný podpis SOAP zprávy
  - volba pozadí programu v nabídce /F/Nastavení/. Najde uplatnění pokud se na jednom počítači používá několik programů pro snadnější identifikaci zpracovávané firmy.
  - volba použití tlačítek pro odeslání bez EET v nabídce /F/Nastavení/. Zrychluje práci s programem pokud se ve větší míře kombinují doklady, které se neodesílájí na EET.
 • 23.12.2016 [1.0.0.36]
  - asociace programu s dávkovým souborem .PPE
 • 4.12.2016 [1.0.0.35]
  - doplněné kontrolní hlášení při "Testu spojení"
 • 30.11.2016 [1.0.0.33]
  - upravený tisk pro tiskárny širší jak 65 znaků. Sestava již není dále roztahována(max 65 znaků), ale centrována na střed
 • 30.11.2016 [1.0.0.32]
  - zadaná poznámka k účtence se zobrazuje v horním rámečku okna v průběhu celého pořizování dokladu
  - lze nastavit jméno souboru při exportu účtenek do CSV
 • 22.11.2016 [1.0.0.31]
  - opravena chyba, která znemožnila odeslání objednávky programu pokud se v názvu firmy objevil znak &
 • 12.11.2016 [1.0.0.29]
  - opravena chyba, která mohla zůsobit pád program při otočení tabletu
 • 11.11.2016 [1.0.0.27]
  - volba složky pro zálohu dat
 • 9.11.2016 [1.0.0.25]
  - nový typ sortimentu Finanční položka, kde se nastavuje název a sazba DPH.
 • 7.11.2016 [1.0.0.23]
  - při zpětném tisku účtenky, která neobsahovala FIK se tiskl nesprávně poslední kód PKP
  - v nastavení nebyl vidět nastavený režim EET
 • 4.11.2016 [1.0.0.21]
  - pokud se u plátce DPH použije položka s příznakem "Úhrada faktury", tak se vytiskne účtenka bez rozpisu DPH s textem Není daňový doklad. Účtenka vystavená při úhradě faktury nesmí mít náležitosti daňového dokladu, protože by se jednalo o vystavení duplicitního dokladu na stejné plnění. Je však nutné zadat sazbu DPH, aby se odeslala správná informace o přijaté tržbě.
 • 3.11.2016 [1.0.0.18]
  - pro plátce DPH se v pravém panelu nabízí Finanční tlačítka pro prodej 0/10/15/21% DPH. Lze vypnout pravým tlačítkem myši na tlačítku skupiny nebo položky.
 • 1.11.2016 [1.0.0.17]
  - pokud se nastaví soubor s cerifikátem, EET bude odesíláno na produkční server (během listopadu jsou odeslané tržby pouze pro účely testování produkčního serveru)
 • 26.10.2016 [1.0.0.16]
  - u výběru z pokladny je nově tlačítko "Vybrat vše"
  - tržba za období má nově tlačítko "Od posl. výběru". Zobrazí tržbu od doby kdy se naposledy udělal výběr z pokladny např. při předávání směny.
 • 20.10.2016 [1.0.0.14]
  - technická aktualizace
 • 18.10.2016 [1.0.0.13]
  - doplněn export soupisu účtenek do CSV souboru
  - na účtence se zobrazuje číslo obsluhy. Doplněna funkce pro změnu obsluhy

Doporučujeme

Ověření DIČ plátců DPH EU službou VIES
Více informací »

Faktura 2016 - rychlá a jednoduchá fakturace
Více informací »

Doklad 2008 - fakturace, sklad
Více informací »

Hlídač EET - monitoring EET
Více informací »