Inventura baru

Popis programu Inventura baru

Program Inventura baru slouží pro vytvoření inventury baru s pomocí vážení otevřených láhví alkoholu. Program spolupracuje s obchodní váhou Obchodní váha QTP / QSP a scannerem čárového kódu.

ikona.jpg, 2,8kB

Program Inventura baru umožňuje pomoci několika kroků zautomatizovat proces předávání směny na baru, bez použití odměrných válců.

uvodni-okno-inventura-baru.jpg, 15kB

Základní konfigurace programu nastavuje pouze několik parametrů

inventura-baru-parametry.jpg, 17kB

Licenční číslo pro plnou verzi programu, port, na kterém je připojená váha na vážení alkoholu a nacionále firmy.

inventura-baru-katalog-prehled.jpg, 162kB

Katalog obsahuje seznam lahví s alkoholem plus seznam dalšího zboží, které se sice neváží, ale eviduje v kusech.

inventura-baru-katalog-detail.jpg, 30kB

Údaje v katalogu obsahují tyto informace

 • Čárový kód
 • Název
 • Kategorie - rozlišení alkoholu a ostatního sortimentu na baru
 • Cena MJ - cena za jednotkové množství
 • Objem láhve [ml] - vyplňuje se jen u láhve
 • Hmotnost plná láhev [g] - vyplňuje se jen u láhve
 • Hmotnost prázdná láhev [g] - vyplňuje se jen u láhve
 • MJ [ml] - objem jednotkové množství, vyplňuje se jen u láhve
 • Pozn - poznámka ke zboží, např. ozančení typu láhve

inventura-baru-inventury.jpg, 21kB

Okno s přehledem inventur ukazuje tabulku s hlavními údaji o inventuře

 • číslo inventury
 • Datum a čas inventury
 • Tržba
 • Stav Kč - hodnota inventůrního stavu baru

inventura-baru-detail.jpg, 55kB

Detailní pohled do invetury obsahuje jednotlivé položky zboží.

 • Poč. stav - počáteční stav v ml (ks pokud se nejedná o láhve) z předchozí inventury
 • Fasováno - počet ks, které byly fasovány od poslední inventury
 • Stav ml - zvážený zůstatek v ml alkoholu v láhvi
 • Stav ks - zůstatek celých lahví/zůstatek ks ostatní zboží
 • Kč/MJ - cena za jednotkové množství
 • Tržba - tržba utržená z rozdílu počátečního stavu+fasování-stav
Tlačítko Uzavřít - uzamkne inventuru. Taková to inventura již nejde opravit, pouze zobrazit/vytisknout výsledek inventury. Zůstatek inventury se načte jako počáteční stav následující inventury.

Vstupní pole Hledat/vážit slouží pro hledání zboží v inventuře podle názvu nebo pro zadání čárového kódu s následným zvážením - naskenování čárového kódu alkoholu skenerem

inventura-baru-fasovano.jpg, 7,6kB

Okno pro zadání nově fasovaného zboží. Okno lze volitelně zapnout/vypnout pro automatické zadání po zvážení láhve

inventura-baru-stav.jpg, 6,7kB

Okno pro zadání zůstatku . Okno lze volitelně zapnout/vypnout pro automatické zadání po zvážení láhve

inventura-baru-trzba.jpg, 69kB

Uzavřená inventury jdou zobrazit jedním s několika tiskových výstupů.

inventura-baru-sestava.jpg, 64kB

inventura-baru-vycetka.jpg, 27kB

Pro kontrolu pokladny lze využít funkci Výčetka, kde lze mince zvážit pro jejich spočtení.

inventura-baru-uzivatele.jpg, 28kB

Definice přístupových práv v programu

inventura-baru-udrzba.jpg, 6,2kB

Pro nulování obsahu tabulek slouží funkce Údržba, kterou má přístupnou jen uživatel s přístupem - 3